Thử tài bạn trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống thích hợp :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào ô trống thích hợp :

Đơn thức

\(3{x^4}z\)

0

2

\( - {1 \over 2}{x^5}y{z^9}\)

Bậc

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Đơn thức

\(3{x^4}z\)

0

2

\( - {1 \over 2}{x^5}y{z^9}\)

Bậc

5

Không có

0

15

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đơn thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài