Hoạt động 4 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Nhân hai đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

a) Nhân hai đơn thức \(3{x^5}yz\) và \( - 2{x^5}y{z^2}.\)

b) Viết đơn thức \(\left( { - 3{x^4}y} \right)\left( {xyz} \right)\left( {{z^7}{y^3}} \right)\left( { - 2} \right)\) thành đơn thức thu gọn.

Lời giải chi tiết

a) \(3{x^5}yz( - 2{x^5}y{z^2}) =  - (3.2)({x^5}.{x^5})(y.y)(z.{z^2})\)

b) \(\left( { - 3{x^4}y} \right)\left( {xyz} \right)\left( {{z^7}{y^3}} \right)\left( { - 2} \right) = \left[ {( - 3).( - 2)} \right]({x^4}.x)(y.y.{y^3})(z.{z^7}) = 6{x^5}{y^5}{z^8}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close