Thử tài bạn trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Trong các đơn thức dưới đây, đơn thức nào là đơn thức thu gọn (hãy chỉ rõ phần hệ số và phần biến của các đơn thức thu gọn) :

Quảng cáo

Đề bài

Trong các đơn thức dưới đây, đơn thức nào là đơn thức thu gọn (hãy chỉ rõ phần hệ số và phần biến của các đơn thức thu gọn) :

\( - {2 \over 5}{x^3}{z^4};\) yxy ; 2 ;\( - {x^{12}}{z^5}.\)

Lời giải chi tiết

Các đơn thức thu gọn \( - {2 \over 5}{x^3}{z^4};2; - {x^{12}}{z^5}\)

Đơn thức thu gọn \( - {2 \over 5}{x^3}{z^4}\) có phần hệ số là \( - {2 \over 5}\)  và phần biến số là x3z4

Đơn thức thu gọn –x12z5 có phần hệ số là -1 và phần biến số là x12z5

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đơn thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài