Hoạt động 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đơn thức \(3{x^5}{y^8}z\) , hãy điền vào bảng sau :

Biến

x

y

z

Số mũ

 

 

 

Lời giải chi tiết

Biến

x

y

z

Số mũ

5

8

1

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Đơn thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài