Thử tài bạn trang 60(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thu gọn hai đơn thức sau :

Quảng cáo

Đề bài

Thu gọn hai đơn thức sau :

a) \( - 2z{x^3}{y^2}xy;\)                    b) \(5y2xz{x^2}{y^3}.\)

Lời giải chi tiết

a) \( - 2z{x^3}{y^2}xy =  - 2{x^4}{y^3}z\)

b) \(5y2xz{x^2}{y^3} = 10{x^3}{y^4}z\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close