Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thông tin điều tra về con vật được yêu thích nhất trong Thảo cầm viên được ghi lại trong bảng tần số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Thông tin điều tra về con vật được yêu thích nhất trong Thảo cầm viên được ghi lại trong bảng tần số sau:

 

Thông tin trên được biểu diễn trong biểu đồ sau:

 

Em hãy cho biết con vật nào được yêu thích nhất trong Thảo cầm viên.

Theo em, muốn có kết luận nhanh chóng ta nên quan sát bảng số liệu hay biểu đồ?

Lời giải chi tiết

Con vật được yêu thích nhất trong Thảo cầm viên là con voi.

Muốn kết luận nhanh chóng ta nên quan sát biểu đồ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Biểu đồ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải