Hoạt động 9 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho bảng tần số

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng tần số

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

 

Tần số (n)

1

2

5

7

3

2

N = 20

 So sánh chiều cao của các hình chữ nhật trong hình sau với tần số của các giá trị tương ứng trong bảng và ghi các tần số đó trên mỗi hình chữ nhật.

 

Lời giải chi tiết

Chiều cao của các hình chữ nhật trong hình bằng tần số của giá trị đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Biểu đồ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải