Thử tài bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đà Lạt là thành phố nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam. Nhiệt độ trung bình hàng tháng (đo bằng độ C) trong một năm của thành phố Đà Lạt được ghi lại trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Đà Lạt là thành phố nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam.  Nhiệt độ trung bình hàng tháng (đo bằng độ C) trong một năm của thành phố Đà Lạt được ghi lại trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

11

12

Nhiệt độ

16

17

18

19

19

19

19

18

18

18

17

16

a) Hãy lập bảng tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn bảng tần số trên.

Lời giải chi tiết

a)

Giá trị (x)

16

17

18

19

 

Tần số (n)

2

2

4

4

N = 12

b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Biểu đồ
Gửi bài