Bạn nào đúng trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sau khi quan sat biểu đồ hình chữ nhật của một bảng tần số, hai bạn Nam và Việt có nhận xét nhau sau:

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi quan sat biểu đồ hình chữ nhật của một bảng tần số, hai bạn Nam và Việt có nhận xét nhau sau:

Nam nói: Số hình chữ nhật bằng số đơn vị điều tra.

Việt nói: Số hình chữ nhật bằng số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Việt đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Biểu đồ
Gửi bài