Hoạt động 10 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đọc chiều cao của các hình chữ nhật trong hình và ghi vào ô tần số tương ứng trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

 

Đọc chiều cao của các hình chữ nhật trong hình và ghi vào ô tần số tương ứng trong bảng sau:

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Chiều cao của các hình chữ nhật trong hình vẽ theo thứ tự từ trái sang phải là 1; 2; 1; 2; 2; 4

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

1

2

1

2

2

4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 3. Biểu đồ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải