Thử tài bạn 12 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(\left| {y - 2} \right|\) , biết :

a) y = 0,3;                            b) y =\( - {2 \over {2017}}.\)


Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Với y= 0,3 thì \(\left| {y - 2} \right| = \left| {0,3 - 2} \right| = \left| { - 1,7} \right| = 1,7\)

b) Với \(y =  - {2 \over {2017}}\) thì \(\left| {y - 2} \right| = \left| { - {2 \over {2017}} - 2} \right| = \left| {{{ - 4036} \over {2017}}} \right| = {{4036} \over {2017}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close