Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm điều kiện của x thỏa mãn mỗi trường hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm điều kiện của x thỏa mãn mỗi trường hợp sau :

a) \(\left| x \right| = \left| { - x} \right|\) ;                                

b) \(x > \left| x \right|\) ;                                 

c) \(\left| x \right| > 0\) .

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Với mọi x

b) Không có giá trị nào của x thỏa mãn

c) x khác 0

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close