Bạn nào đúng 2 chủ đề 1?

Giải bài tập Thầy giáo ra đề toán : Tìm x, biết

Quảng cáo

Đề bài

Thầy giáo ra đề toán : Tìm x, biết : \(\left| x \right| =  - 8\).

Bạn Nam đưa ra đáp số là x = - 8.

Còn bạn Bình đưa ra đáp số là x = 8.

Đáp số của em là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Không có x thỏa mãn |x|= k(k<0)

Lời giải chi tiết

Nếu \(\left| x \right| =  - 8\)  thì \(x \in \phi \)

Vậy không có bạn nào đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close