Hoạt động 13 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Nêu công thức tính diện tích hình tròn bán kính R.

Quảng cáo

Đề bài

a) Nêu công thức tính diện tích hình tròn bán kính R.

b) Tính diện tích hình được to màu trong hình vẽ bên.

 

Lời giải chi tiết

 

 

a)Công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là: 3,14.R.R.

b) Diện tích hình vuông là: 3,2.3,2 = 10,24 (cm2).

Bán kính R của hình tròn là: 3,2:2 = 1,6 (cm).

Diện tích của hình tròn là: 3,14.1,6.1,6 = 8,0384 (cm2).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close