Thử tài bạn 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thử tài bạn 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống :

a) Với x = 1,2 thì \(\left| x \right|\) = …; với \(x =  - {2 \over 3}\) thì \(\left| x \right|\)=….

b) Với \(x > 0\) thì \(\left| x \right|\)=…; với \(x = 0\) thì \(\left| x \right|\)=…; với \(x < 0\) thì \(\left| x \right|\)=…;

Lời giải chi tiết

a) Với x = 1,2 thì \(\left| x \right|\) =1,2; với \(x =  - {2 \over 3}\) thì \(\left| x \right| = {2 \over 3}.\)

b) Với \(x > 0\) thì \(\left| x \right|\)= x; với \(x = 0\) thì \(\left| x \right|\)=0; với \(x < 0\) thì \(\left| x \right|\)= -x;

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close