Soạn bài Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát SGK Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết

Soạn bài Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát chi tiết Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bài học viết ở tiết trước, em trình bày bài nói theo các bước hướng dẫn dưới đây

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.

- Sử dụng các ý đã có trong đoạn văn.

- Gạch đầu dòng các ý chính.

Bước 3: Luyện tập và trình bày

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần:

- Giới thiệu rõ tên bài thơ.

- Đọc chễn cảm bài thơ.

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em.

- Nêu những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ để làm minh chứng.

- Lựa chọn điểu chỉnh một số từ ngữ, câu văn sao cho phù hợp với văn nói.

- Sử dụng cách xưng hô và ngữ điệu linh hoạt, phù hợp với đối tượng người nghe và nội dung nói.

- Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiện cảm xúc về bài thơ.

- Tương tác với người nghe bằng cách nhìn vào mắt họ, mời họ nêu câu hỏi,...

Bước 4: Trao đổi, đánh giá.

Trong bước này, em sẽ lần lượt đóng hai vai trò người nói và người nghe. Trong vai người nghe, em hãy nêu những điểm hay trong cách trình bày và nội dung bài nói của bạn, nêu câu hỏi, nhận xét về những vấn đề mà em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác với người nói. Sau đó, em dùng bảng để đánh giá phần trình bày của bạn. Trong vai người nói, em có thể dùng bảng điểm để tự kiểm soát bài nói của chính mình.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close