Soạn bài Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo chi tiết

Soạn bài Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ chi tiết Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần Chuẩn bị đọc, Trải nghiệm cùng văn bản, Suy ngẫm và phản hồi

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi

Nội dung chính

Văn bản đã nêu lên những thông tin khoa học, trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

Câu hỏi (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Em hãy chỉ ra các đặc điểm của văn bản thông tin (sapo, đề mục, hình ảnh) được thể hiện trong văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ.

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ, từ đó liệt kê ra những đặc điểm và dấu hiệu nhận biết văn bản thông tin.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Sapo: dẫn dắt người đọc đến với ngày môi tường thế giới như lời cảnh tỉnh cho chúng ta.

- Đề mục: các đề mục được chia rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu cho người đọc trong đoạn đó nói về cái gì.

- Hình ảnh: người viết sử dụng hình ảnh khí thải tuôn ra từ một nhà máy thép để cho người đọc thấy được con người đang đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên như thế nào và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nó.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

a. Nội dung: Văn bản cung cấp thông tin cho người đọc về ngày Môi trường thế giới, cũng như thực trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới.

b. Hình thức

- Phần sa pô: “Ngày Môi trường thế giới… hướng đến lối sống xanh”. Phần này có tác dụng tóm tắt nội dung chính của văn bản, thu hút người đọc tiếp cận văn bản.

- Các hình ảnh minh họa: “Khí thải tuôn ra từ một nhà máy thép”. Hình ảnh minh họa giúp cho văn bản thêm sinh động, hấp dẫn. Khi quan sát hình minh họa, người đọc hiểu rõ hơn về tác hại của ô nhiễm môi trường (cụ thể là ô nhiễm không khí).

- Các đề mục được đánh số và in đậm:

1. Ngày Môi trường thế giới

2. Những tiếng kêu cứu từ môi trường

3. Hành động vì môi trường.

=> Các đề mục trên tóm tắt những vấn đề chính được nói đến trong văn bản, giúp người đọc có cái nhìn bao quát hơn.

- Về nội dung: Cung cấp thông tin cho người đọc về ngày Môi trường thế giới.

- Về hình thức

  • Thông tin ngắn gọn, dễ hiểu
  • Có phần sa-pô nằm ở đầu văn bản, được in nghiêng: “Ngày Môi trường thế giới… hướng đến lối sống xanh”. Phần này có tác dụng tóm tắt nội dung chính của văn bản, thu hút người đọc tiếp cận văn bản.
  • Sử dụng hình ảnh minh họa: “Khí thải tuôn ra từ một nhà máy thép”.
  • Các đề mục được đánh số và in đậm: 1, 2, 3…
  • Được trích nguồn: Nhóm biên soạn tổng hợp từ Báo Tuổi trẻ, Nhân dâm trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close