Soạn bài Thảo luận về một vấn đề có giải pháp thống nhất SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo chi tiết

Soạn bài Thảo luận về một vấn đề có giải pháp thống nhất chi tiết Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Quảng cáo

Đề bài

Làm thế nào để mọi người trong gia đình hiểu và yêu thương nhau?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị

Nhóm cần thống nhất:

- Thời gian thảo luận của nhóm.

- Dự kiến thời gian cho mỗi thành viên trình bày.

- Mục đích thảo luận.

Bước 2: Thảo luận

Các thành viên lắng nghe, ghi chép và phản hồi ý kiến thảo luận.

Đề bài: Làm thế nào để mọi người trong gia đình hiểu và yêu thương nhau?

- Ý kiến 1: Cùng nhau làm việc nhà

- Ý kiến 2: Cùng nấu ăn với nhau

- Ý kiến 3: Dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn

- Ý kiến 4: Cùng đi du lịch

...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close