Soạn bài Lối sống đơn giản - xu thế của thế kỉ XXI SGK Ngữ văn 8 tập 1 Chân trời sáng tạo - chi tiết

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

 

Soạn bài Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ 21 | Hay nhất Soạn văn 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 2)

 

 


Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 2

Câu 2 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng như thế nào trong việc làm sáng tỏ luận đề?

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng liệt kê lại những ví dụ thực tế, làm sáng tỏ luận đề là một lối sống đơn giản được coi là xu thế của thế kỷ mới. Chúng đóng vai trò là minh chứng được tác giả áp dụng vào việc làm sáng tỏ luận đề và các luận điểm chính trong đoạn., làm cho bài viết mang tính xác thực.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Tác dụng liệt kê lại những ví dụ thực tế, làm sáng tỏ luận đề là một lối sống đơn giản được coi là xu thế của thế kỷ mới.

Những lí lẽ và bằng chứng trong đoạn văn thứ 3 giúp cho luận đề sáng rõ hơn, logic hơn và có thêm sức thuyết phục; giúp người đọc người nghe hiểu hơn vấn đề đang bàn luận.

Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng nêu ví dụ thực tế, giúp làm sáng tỏ lối sống đơn giản là minh chứng chứng minh cho xu thể đấy được áp dụng, có vai trò là minh chứng trong việc làm sáng tỏ luận đề.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Câu 3

Câu 3 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản.

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan là: “Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt”.

Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: “Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,...”

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Ý kiến, đánh giá chủ quan: “Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt”.

Bằng chứng khách quan: “Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,...

- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản là:

“Có thể kể ra ở đây có rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh…”

- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của văn bản là:

Dựa vào nguyên tắc của cuộc sống đơn giản, tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống này là: đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại.

Câu văn thể hiện ý kiến chủ quan là: Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt.

Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,...

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Cách 4

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close