Lý thuyết về Crom và hợp chất của Crom

Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4.

Quảng cáo

1. Crom

- Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4.

- Có các số oxi hóa là +2, +3, +6.

- Tính chất vật lí : màu trắng ánh bạc, D = 7,2 g/cm3, tnc =1890oC, là kim loại cứng nhất.

- Tính chất hóa học : tính khử.

+ Tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao : Cr -> Cr3+ + 3e.

+ Tác dụng với axit (khi đun nóng và không có không khí) : Cr -> Cr 2+ +2e.

+ Bị thụ động hóa với các axit HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

+ Bền với nước và không khí do có màng oxit vững chắc bảo vệ.

- Được sản xuất bằng phương pháp nhiệt nhôm.

2. Một số hợp chất của Crom

- Cr2O3 : là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước; là oxit lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit và kiềm đặc; được dùng để tạo màu lcuj cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

- Cr(OH)3 : là chất rắn, màu lục xám, không tan trong nước; là hiđroxit lưỡng tính, được điều chế từ muối Crom(III) và dung dịch kiềm. Ion Cr3+ trong dung dịch vừa có tính oxi hóa ( trong môi trường axit) vừa có tính khử ( trong môi trường bazo)

- CrO3: là chất rắn, màu đỏ thẫm; là một oxit có tính axit, có tính oxi hóa rất mạnh.

- Muối Cromat và đicromat: đều là những hợp chất bền; có tính oxi hóa mạnh, trong dung dịch tồn tại cân bằng :

             \(Cr_{2}O_{7}^{2-} +H_{2}O \rightleftharpoons 2CrO_{4}^{2-} + 2H^{+}\)

         (màu da cam)                       (màu vàng)

                       

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải