Bài 2 trang 155 SGK Hóa học 12

Cấu hình electron của...

Quảng cáo

Đề bài

Cấu hình electron của Cr3+ là:

A. [Ar]3d5.                                         B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.                                  D. [Ar]3d2.         

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết cấu hình electron của Cr

Trừ đi 3 electron lớp ngoài cùng của Cr => cấu hình của Cr3+

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của Cr ( Z = 24): [Ar] 3d54s1

=> Cấu hình electron của Cr3+ là: [Ar] 3d3

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close