Lý thuyết vận tốc

Vận tốc là gì ? Độ lớn của vận tốc cho biết...

Quảng cáo

VẬN TỐC

I - VẬN TỐC

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

II - CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

Vận tốc được tính bằng công thức: \(v = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó:

     + \(v\): vận tốc

     + \(s\): quãng đường

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó

III - ĐƠN VỊ CỦA VẬN TỐC

- Đơn vị của vận tốc tuỳ thuộc vào đơn vị của chiều dài và đơn vị của thời gian.

- Đơn vị hợp pháp của vận tốc là $m/s$

- Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị vận tốc $m/s$ hay $km/h$.

- Mối liên hệ giữa m/s và km/h là: $1m/s = 3,6{\rm{ }}km/h$  hay $1km/h{\rm{ }} = \dfrac{1}{{3,6}}m/s$ .

- Dụng cụ đo vận tốc: tốc kế (còn gọi là đồng hồ vận tốc)

IV -  LƯU Ý

- Trong hàng hải người ta thường dùng “nút” làm đơn vị đo vận tốc:

  $1$ nút  = $1$ hải lý/h = $1,852$ km/h = $0,514$ m/s hay $1$ m/s = \(\dfrac{1}{{0,514}}\)  nút.

- Vận tốc ánh sáng: ${3.10^8}m/s = 300.000{\rm{ }}km/s$

- Đơn vị chiều dài người ta còn dùng là “năm ánh sáng”.  Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong thời gian một năm.

+ Năm ánh sáng $ = 9,{4608.10^{12}}km\; = {10^{16}}m$

+ Khoảng cách từ ngôi sao gần nhất đến Trái Đất là $4,3$ năm ánh sáng gần bằng $43$ triệu tỉ mét.

Sơ đồ tư duy về vận tốc - Vật lí 8

 • Bài C1 trang 8 SGK Vật lí 8

  Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

 • Bài C2 trang 8 SGK Vật lí 8

  Giải bài C2 trang 8 SGK Vật lí 8. Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột 5.

 • Bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động...

 • Bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

 • Bài C5 trang 9 SGK Vật lí 8

  a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close