Lý thuyết luyện tập: Polime và vật liệu polime

KIẾN THÚC TRỌNG TÂM

Quảng cáo

A. KIẾN THÚC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

- Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị cơ sở (gọi tắt là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

- Có 3 kiểu cấu tạo mạch polime là: mạch không nhánh, mạch có nhánh và mạng không gian.

- Các loại vật liệu polime: chất dẻo, cao su, tơ, keo dán.

2. So sánh phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng

 

Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng ngưng

Định nghĩa

Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monomer) thành phân tử lớn (polime).

Là quá trình kết hợp nhiêu phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H2O).

Quá trình

nMonome  -> Polime

nMonome  -> Polime  + các phân tử nhỏ khác

Sản phẩm

Polime trùng hợp

Polime trùng ngưng

Điều kiện của monome

Có liên kết đôi hoặc có vòng kém bền

Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài