Bài 1 trang 76 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết đại cương polime Tại đây

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải