Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất Địa lí 8

Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất Địa lí 8 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Khí hậu trên Trái Đất

- Các đới khí hậu ở các châu lục trên Trái Đất:

+ Châu Á: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

+ Châu Âu: ôn đới, hàn đới.

+ Châu Phi: nhiệt đới, ôn đới.

+ Châu Mỹ: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

+ Châu đại dương: nhiệt đới, ôn đới.

-  Đặc điểm các đới khí hậu chính trên Trái Đất:

Các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất:

-  Các loại gió chính trên Trái Đất:

+ Gió Tín phong hoạt động trong vùng nội chí tuyến, có tính chất khô và nóng.

+ Gió Tây ôn đới hoạt động trong vùng ôn đới từ khoảng vĩ độ 30 - 35o thổi về vĩ tuyến 60o ở 2 bán cầu, gió mang theo hơi ẩm gây mưa nhiều cho các nước ven biển.

+ Gió Đông cực hoạt động trong phạm vi từ cực đến vòng cực ở 2 bán cầu, tính chất lạnh và khô, không gây mưa.

2. Các cảnh quan trên Trái Đất

- Các thành phần tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.

- Một thành phần thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần khác dẫn đến cảnh quan cũng thay đổi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close