Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:

- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.

- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.

- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b... v.v

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Liên hệ, vận dụng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Tên các châu lục, đại dương trong lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:

+ I: Lục địa Bắc Mĩ.

+ II: Lục địa Nam Mĩ.

+ III: Châu Âu.

+ IV Châu Phi.

+ V Châu Á.

+ VI: Châu Đại dương.

+ VII: Bắc Băng Dương.

+ VIII: Đại Tây Dương.

+ IX: Ấn Độ Dương.

+ X: Thái Bình Dương.

- Tên các đảo lớn :

1. Grơn-len.

2. Ai-xơ-len.

3  Anh. Ai-len.

4. Cu-ba.

5. Xi-xin.

6. Ma-đa-ga-xca.

7. Hôn-su.

8. Ca-li-man-ta.

9. Xu-ma-tơ-ra.

10. Niu Ghi-nê. 

11. Niu Di-lân. 

- Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

+  A-ma-dôn: f                                             

+ Lê-na: r

+  Ấn: v                                                         

+ Mi-xi-xi-pi: c

+ Bai-can: x

+ Ngũ Hồ: d

+ Hằng: u

+ Ni-giê: m

+ Công-gô: n

+ Nin: l

+ Cô-lô-ra-đô: a

+ Ô-bi: p

+ Dăm-bc-di: o

+ Ô-ri-nô-cô: e

+ Đa-nuyp: i

+  Pa-ra-na: g

+  En-bơ: h

+ Trường Giang: t

+ I-ê-nit-xây: q

+  Vôn-ga: k

+  Hoàng Hà: s

+  Hồ Nô lệ lớn: b

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close