Lớp Manti

Từ vỏ Trái Đất cho tới độ sâu 2900 km là lớp Manti (còn gọi là bao Manti). Lớp này chiếm hơn 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất.

Quảng cáo

2. Lớp Manti

Từ vỏ Trái Đất cho tới độ sâu 2900km là lớp Manti (còn gọi là bao Manti). Lớp này chiếm hơn 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất.

Tầng Manti trên rất đậm đặc, tuy không còn ở trạng thái rắn chắc như lớp vỏ Trái Đất. nhưng cũng không phải ờ trạng thái lỏng mà ờ trạng thái quánh dẻo. Vật chất trong tầng Manti dưới ở trạng thái rắn.

Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti (đến độ sâu khoảng lOOkm) được tạo bởi các loại đá khác nhau, tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất.

Người ta gọi chung là thạch quyển

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải