Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 10

  Xác định trên hình 10 và bản đồ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa, bản đồ Tự nhiên Thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.

 • pic

  Bài 2 trang 38 sgk Địa lí lớp 10

  Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài