Quảng cáo
 • pic

  Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tổ chức lãnh thổ công nghiệp với các hình thức của nó góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • pic

  Công nghiệp năng lượng - Địa lí 10

  Ngành công nghiệp năng lượng gồm có khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

 • Quảng cáo
 • pic

  Vai trò và đặc điểm của công nghiệp

  Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội. có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

 • pic

  Công nghiệp cơ khí

  Ngành công nghiệp cơ khí giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống.

 • pic

  Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ

 • pic

  Công nghiệp luyện kim - Địa lí 10

  Luyện kim đen là một trong những ngành quan trọng nhất của công nghiệp nặng, là nguyên liệu cơ bản cho ngành chế tạo máy và gia công kim loại.

 • pic

  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp là vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế xã hội

 • pic

  Công nghiệp điện tử- tin học

  Công nghiệp điện tử - tin học là một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây và được coi là một ngành kinh tố mũi nhọn của nhiều nước

 • pic

  Công nghiệp hóa chất

  ông nghiệp hóa chất là một ngành công nghiệp nặng tương đối trẻ, phát triển nhanh từ cuối thế kỉ XIX do nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho các ngành kinh tế do sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

 • pic

  Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

  Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm nhiều ngành khác nhau, đa dạng về sản phẩm và phức tạp về trình độ kĩ thuật, trong đó phải kể đến công nghiệp dệt - may.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài