Công nghiệp năng lượng - Địa lí 10

Ngành công nghiệp năng lượng gồm có khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.

Quảng cáo

I. Công nghiệp năng lượng 

1. Vai trò

- Là ngành quan trọng, cơ bản.

- Cơ sở để phát triển  công nghiệp hiện đại.

- Là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.

2. Cơ cấu

Công nghiệp khai thác than, dầu, công nghiệp điện lực.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close