Quảng cáo
 • pic

  Phép chiếu phương vị

  Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng.

 • pic

  Phép chiếu hình nón

  Phép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng

 • Quảng cáo
 • pic

  Phép chiếu hình trụ

  Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng.

 • pic

  Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK Địa lí 10)

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Địa lí 10

 • pic

  Câu hỏi 2

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Địa lí 10

 • pic

  Bài 1 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

  Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

 • pic

  Bài 2 trang 8 sgk Địa lí lớp 10

  Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?

Gửi bài Gửi bài