Quảng cáo
 • pic

  Sóng biển

  Sóng biển là một hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng, nhưng lại cho người ta cảm giác là nước biển chuyển động theo chiều ngang từ ngoài khơi xô vào bờ.

 • pic

  Thuỷ triều

  Thuỷ triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kì của các khối nước trong các biển và đại dương, do ảnh hưởng sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời.

 • Quảng cáo
 • pic

  Dòng biển

  Các dòng biển nóng thường phát hai bên Xích đạo, chảy về hướng lục địa chuyển hướng chảy về phía cực.

 • pic

  Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 60 Địa lí 10-

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Địa lí 10

 • pic

  Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 60 Địa lí 10-

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 10

 • pic

  Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 61 Địa lí 10-

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 10

 • pic

  Bài 1 trang 62 sgk địa lí 10

  Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết.

 • pic

  Bài 2 trang 62 sgk địa lí 10

  Dựa vào các hình 16.1. 16.2. 16.3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường như thế nào? Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều kém như thế nào?

 • pic

  Bài 3 trang 62 sgk địa lí 10

  Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết: Ở vùng chí tuyến, bờ nào của lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao? Ở vùng ôn đới bờ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nào có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Gửi bài Gửi bài