Quảng cáo
 • pic

  Lớp vỏ địa lí

  Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

 • pic

  Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

  Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 76 Địa lí 10-

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Địa lí 10

 • pic

  Bài 1 trang 76 sgk Địa lí 10

  Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất...)

 • pic

  Bài 2 trang 76 sgk Địa lí lớp 10

  Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

 • pic

  Bài 3 trang 76 sgk Địa lí lớp 10

  Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Gửi bài Gửi bài