Công nghiệp cơ khí

Ngành công nghiệp cơ khí giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống.

Quảng cáo

III. Công nghiệp cơ khí

1. Vai trò

- Có vị trí quan trọng trong hệ thống các ngành công nghiệp, là "quả tim của công nghiệp nặng”.

- Đảm bảo sản xuất các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng cho nhu cầu của xã hội.

- Giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống.

2. Đặc điểm

Ngành công nghiệp cơ khí được chia thành các phân ngành sau :

- Cơ khí thiết bị toàn bộ.

- Cơ khí máy công cụ.

- Cơ khí hàng tiêu dùng.

- Cơ khí chính xác.

3. Tình hình phát triển

- Các nước kinh tế phát triển đi đầu trong lĩnh vực này và đạt tới đỉnh cao VC trình độ và công nghệ.

- Các nước đang phát triển mới chỉ tập trung vào việc sửa chữa, lắp ráp và sản xuất theo mẫu có sẵn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close