Công nghiệp hóa chất

ông nghiệp hóa chất là một ngành công nghiệp nặng tương đối trẻ, phát triển nhanh từ cuối thế kỉ XIX do nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho các ngành kinh tế do sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - kĩ thuật.

Quảng cáo

V. Công nghiệp hóa chất

1. Vai trò

- Là một ngành công nghiệp nặng tương đối trẻ, phát triển nhanh từ cuối thế kỉ XIX.

- Là một ngành sản xuất mũi nhọn trong hệ thống các ngành công nghiệp trên thế giới.

- Sản xuất được nhiều sản phẩm mới, chưa từng có trong tự nhiên. 

- Tận dụng những phế liệu của các ngành khác để tạo ra những sản phẩm phong phú, đa dạng.

2. Cơ cấu

Ngành công nghiệp hóa chất được chia thành các phân ngành chính sau :

3. Phân bố

Công nghiệp hóa chất được tập trung ờ các nước kinh tế phát triển với đầy đủ các phân ngành và ớ một số nước công nghiệp mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close