Nhân Trái Đất

Lớp trong cùng là nhân Trái Đất (hay còn gọi là lõi). Lớp này có độ dày khoảng 470km.

Quảng cáo

3. Nhân Trái Đất

Lớp trong cùng là nhân Trái Đất (hay còn gọi là lõi). Lớp này có độ dày khoảng 470km. Từ 2900 km đến 5100 km là nhân ngoài, nhiệt độ khoảng 5000°C, áp suất từ 1.3 đến 3,1 triệu át mốt phe, vật chất ở trạng thái lỏng. Từ 5100 km đến 6370 km là nhân trong, áp suất từ 3 đến 3,5 triệu át mốt phe, vật chất ở trạng thái rắn, còn được gọi là hạt.

Thành phần vật chất chủ yếu của nhân Trái Đất là những kim loại nặng như ken (Ni), sắt (Fe), nên người ta còn gọi là nhân Nife.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải