Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), mô tả cấu trúc của Trái Đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 7.1 (SGK trang 25), mô tả cấu trúc của Trái Đất?

Lời giải chi tiết

Cấu trúc Trái Đất gồm ba phần: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất.

- Lớp vỏ Trái Đất:

+ Vỏ đại dương (độ dày đến 5 km).

+ Vỏ lục địa (đến 70 km).

- Lớp Manti:

+ Manti trên (từ 15 đến 700 km).

+ Manti dưới (từ 700 – 2900 km).

- Nhân Trái Đất:

+ Nhân ngoài (từ 2900 – 5100 km).

+ Nhân trong (từ 5100 – 6370 km).

 loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải