Hoạt động 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho các biểu thức đại số :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các biểu thức đại số :

\(2x + 1;\)                    \({1 \over 5}x{y^2};\)                  

\( - {1 \over 5}xz{y^2};\)             \(2 - 3y;\)                  

\(2x\left( { - 3y} \right)z.\)

Hãy sắp xếp chứng thành hai nhóm :

Nhóm 1 : Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.

Nhóm 2 : Các biểu thức còn lại.

Lời giải chi tiết

Nhóm 1: 2x + 1; 2 – 3y

Nhóm 2: \({1 \over 2}x{y^2};\, - {1 \over 5}xz{y^2};\,2x( - 3y)z\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close