Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7, Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7, Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau :

Lớp

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

7/7

7/8

7/9

7/10

Số học sinh vắng

2

1

0

0

1

3

0

0

1

2

Bảng 1

Em hãy quan sát bảng trên và trả lời các câu hỏi sau :

                        Câu hỏi

                                 Trả lời

Có tổng cộng bao nhiêu lớp trong khối 7 ?

 

Mỗi con số ở dòng thứ hai cho biết điều gì ?

 

Có bao nhiêu lớp không có học sinh vắng ?

 

Có bao nhiêu lớp có 1 học sinh vắng ?

 

Có bao nhiêu lớp có 2 học sinh vắng ?

 

Có bao nhiêu lớp có 3 học sinh vắng ?

 

Có bao nhiêu lớp có trên 3 học sinh vắng ?

 

Lời giải chi tiết

                        Câu hỏi

Trả lời

Có tổng cộng bao nhiêu lớp trong khối 7 ?

10

Mỗi con số ở dòng thứ hai cho biết điều gì ?

Số học sinh vắng

Có bao nhiêu lớp không có học sinh vắng ?

4

Có bao nhiêu lớp có 1 học sinh vắng ?

3

Có bao nhiêu lớp có 2 học sinh vắng ?

2

Có bao nhiêu lớp có 3 học sinh vắng ?

1

Có bao nhiêu lớp có trên 3 học sinh vắng ?

0

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close