Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau :

Số thứ tự

Điểm

Số thứ tự

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

6

9

7

5

4

6

8

7

10

5

8

9

5

7

6

6

5

9

5

21

22

 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

9

 9

 6

6

8

6

8

6

5

7

6

5

6

7

6

9

9

8

8

6

                                                            Bảng 3

Em hãy đếm số bạn được điểm 10, điểm 9, điểm 8,…và ghi kết quả vào ô trống sau :

Điểm

10

9

8

7

6

5

4

Số HS

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Điểm

10

9

8

7

6

5

4

Số HS

2

7

6

5

12

7

1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close