Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống :

Bảng số liệu thống kê        ban đầu

Dấu hiệu điều tra

Đơn vị điều tra

Số lượng đơn vị điều      tra

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Lời giải chi tiết

Bảng số liệu thống kê ban đầu

Dấu hiệu điều tra

Đơn vị điều tra

Số lượng đơn vị điều      tra

1

Số học sinh vắng

Mỗi lớp

20

2

Số năm hành nghề

Mỗi công nhân

25

3

Số điểm kiểm tra

Mỗi học sinh

40

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close