Hoạt động 6 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

9

2

5

4

6

8

7

7

8

6

10

6

10

9

6

5

7

8

4

9

Trong dãy số liệu có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Tìm tần số của mỗi giá trị đó ?

Lời giải chi tiết

Trong dãy số liệu trên có 8 giá trị khác nhau.

Giá trị (x)

2

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

2

2

4

3

3

3

2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close