Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

0

1

2

3

Tần số (n)

4

3

2

1

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close