Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:

 20          3           14           10          9

 18          4           5             8           10

 17          6           20           3            2

 15          18          5            16          8

 18          10          4            8            1

Bảng 2

Em hãy quan sát bảng trên và trả lời các câu hỏi sau :

Câu hỏi

Trả lời

Xưởng đóng tàu có tổng cộng bao nhiêu công nhân ?

 

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng ?

 

Tuổi nghề cao nhất là bao nhiêu ?

 

Tuổi nghề thấp nhất là bao nhiêu ?

 

Có bao nhiêu công nhân đã đóng tàu được 10 năm ?

 

Lời giải chi tiết

Câu hỏi

Trả lời

Xưởng đóng tàu có tổng cộng bao nhiêu công nhân ?

25

Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng ?

15

Tuổi nghề cao nhất là bao nhiêu ?

20

Tuổi nghề thấp nhất là bao nhiêu ?

1

Có bao nhiêu công nhân đã đóng tàu được 10 năm ?

3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close