Phần câu hỏi bài 5 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau: a) Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y …

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 13.

Hãy điền những từ (kí hiệu) còn thiếu trong các câu sau:

a) Khi \(x\) thay đổi mà \(y\) luôn nhận một giá trị thì \(y …\)

b) Khi \(y\) là \(… x\) ta có thể viết \(y=…, y=…\)

Phương pháp:

Sử dụng lí thuyết về hàm số.

Lời giải:

a) Khi \(x\) thay đổi mà \(y\) luôn nhận một giá trị thì \(y\) được gọi là hàm hằng.

b) Khi \(y\) là hàm số của \(x\) ta có thể viết \(y= f(x), y= g(x).\)

Câu 14.

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 3 - 4x.\)  Ta có

(A) \(f\left( { - 1} \right) = 5\)

(B) \(f\left( 1 \right) =  - 3\)

(C) \(f(2) = 8\)

(D) \(f(3) =  - 9\)

Phương pháp:

Tính \(f\left( {{x_o}} \right)\) giá trị của hàm số tại \(x = {x_o}\)  ta thay giá trị \({x_o}\)  vào công thức hàm số để tính giá trị của \(f\left( {{x_o}} \right)\)

Lời giải:

\(f\left( { - 1} \right) = 3 - 4.\left( { - 1} \right) = 3 + 4 = 7\)

\(f\left( 1 \right) = 3 - 4.1 = 3 - 4 =  - 1\)

\(f(2) = 3 - 4.2 = 3 - 8 = 5\)

\(f(3) = 3 - 4.3 = 3 - 12 =  - 9\)

Chọn D.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Hàm số
Gửi bài tập - Có ngay lời giải