Bài 23 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x) = 12/x ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =\dfrac{{12}}{x}\)

a) Tính \(f(5); f(-3).\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để tính \(f(5); f(-3)\) thì ta thay \(x = 5; x = -3\) vào hàm số ban đầu để tìm được giá trị \(y\) tương ứng.

b) Để tìm được giá trị \(y\) tương ứng trong bảng thì ta thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu để tìm.

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\) nên

Khi \(x=5\) ta có \(f\left( 5 \right) =\dfrac{{12}}{5}\) và \(x=-3\) ta có \( f\left( { - 3} \right) = \dfrac{{12}}{{ - 3}} =  - 4\)

b) 

Khi \(x=-6\) thì \( \displaystyle f\left( { - 6} \right) = {{12} \over { - 6}} = - 2 \)
Khi \(x=-4\) thì \(\displaystyle f\left( { - 4} \right) = {{12} \over { - 4}} = - 3 \) 
Khi \(x=-3\) thì \(\displaystyle f\left( { - 3} \right) = {{12} \over { - 3}} = - 4 \)
Khi \(x=2\) thì \(\displaystyle f\left( 2 \right) = {{12} \over 2} = 6 \)
Khi \(x=5\) thì \(\displaystyle f\left( 5 \right) = {{12} \over 5}  \) 
Khi \(x=6\) thì \(\displaystyle  f\left( 6 \right) = {{12} \over 6} = 2 \)
Khi \(x=12\) thì \(\displaystyle f\left( {12} \right) = {{12} \over {12}} = 1 \)

Điền các giá trị vừa tính vào bảng trên ta có kết quả:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = \dfrac{{12}}{x}\)

 -2

 -3

 -4

 6

 \(\dfrac{{12}}{5}\)

 2

 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Hàm số
Gửi bài tập - Có ngay lời giải