Bài 25 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x..

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f(x) = 1 – 8x.\) Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) \(f(-1) = 9?\)                    \(f\left( \dfrac{1}{2} \right) =  - 3?\)                    \( f(3) = 25?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thay lần lượt \(x = -1; x = \dfrac{1}{2}; x = 3\) vào hàm số ban đầu sau đó tìm được \(y\) đối chiếu với kết quả vế phải. Nếu bằng nhau thì khẳng định đó đúng.

Lời giải chi tiết

Vì \( y = f(x) = 1 – 8x \) nên:

a) Khi \(x=-1\) thì \( f(-1) = 1 - 8.(-1) = 1 + 8 = 9\). Vậy \( f(-1) = 9\)  đúng

b) Khi \(x=\dfrac{1}{2} \) thì \(f\left( \dfrac{1}{2} \right) = 1 - 8.\dfrac{1}{2}= 1 - 4 =  - 3\).

Vậy \(f\left( \dfrac{1}{2} \right) =  - 3\) đúng

c) Khi \(x=3\) thì \( f(3) = 1 - 8. 3 = 1 - 24 = -23 \). Vậy \( f(3) = 25 \) sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close