Bài 24 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số: y=f(x) = x^2 -2. Hãy tính: f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2) ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: \(f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu ta tìm được các giá trị \(y\) tương ứng với giá trị \(x\) đó.

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) nên:

Khi \(x=2\) thì \(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2  = 2\)

Khi \(x= 0\) thì \(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 =  - 2\)

Khi \(x=1\) thì \(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = -1\)

Khi \(x=-1\) thì \(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2  =  - 1\)

Khi \(x=-2\) thì \(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2  = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close