Bài 24 trang 67 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 67 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số: y=f(x) = x^2 -2. Hãy tính: f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2) ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: \(f(2); f(0); f(1); f(-1); f(-2)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay từng giá trị \(x\) vào hàm số ban đầu ta tìm được các giá trị \(y\) tương ứng với giá trị \(x\) đó.

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) nên:

Khi \(x=2\) thì \(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2  = 2\)

Khi \(x= 0\) thì \(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 =  - 2\)

Khi \(x=1\) thì \(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = -1\)

Khi \(x=-1\) thì \(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2  =  - 1\)

Khi \(x=-2\) thì \(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2  = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Hàm số
Gửi bài tập - Có ngay lời giải