Bài 19 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y ...

Quảng cáo

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng \(x\) và \(y\) được cho trong bảng sau:

Đại lượng \(y\) có phải là hàm số của đại lượng \(x\) không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị của \(x \) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\) và \(x\) gọi là biến số.

Lời giải chi tiết

Vì mỗi giá trị của \(x\) đều xác định được một giá trị tương ứng của \(y\) nên theo định nghĩa hàm số  thì \(y\) là hàm số của \(x\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Hàm số
Gửi bài