Bài 20 trang 65 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 65 VBT toán 7 tập 1. Cho hàm số y=f(x)=3x^2 +1 ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = 3{x^2} + 1\). Tính: \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right), f(1); f(3)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hàm số \(y = f(x)\)

Để tính được \(f(a)\) ta thay \(x = a\) vào hàm số để tìm được \(y\).

Lời giải chi tiết

Ta có \(y = f\left( x \right) = 3{x^2} + 1\).

Khi \(x=\dfrac{1}{2}\) thì \(f\left(\dfrac{1}{2} \right) = 3.{\left( \dfrac{1}{2} \right)^2} + 1 = 3.\dfrac{1}{4} + 1 = \dfrac{7}{4}\)

khi \(x=1\) thì \(f\left( 1 \right) = {3.1^2} + 1 = 3.1 + 1  = 4\)

khi \(x=3\) thì \(f\left( 3 \right) = {3.3^2} + 1 = 3.9 + 1 = 28.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close